Het licht breekt door de wolken

 

Omslag Onder de schaduw van Uw vleugels. Jochen Klepper.

‘Het licht breekt door de wolken’ is een eigentijdse vertaling van Jochen Kleppers liederenbundel ‘Kyrie’. Eind april 2016 is deze bundel uitgekomen bij uitgeverij Royal Jongbloed te Heerenveen.

Kerkliederen

Kyrie werd voor het eerst gepubliceerd in 1938 en bevat 29 aansprekende kerkliederen. De gezangen van Jochen Klepper laten zich omschrijven als troostrijk en intiem. De dichter schreef ze in eenvoudige en rake taal, zonder ook maar ergens aan diepgang te verliezen. Liederen die hij schreef zijn in meerdere talen vertaald, waaronder het Tsjechisch, het Engels en het Noors.

Origineel

De Nederlandse vertaling van de 29 liedteksten in ‘Het licht breekt door de wolken’ is van Titia Lindeboom. In haar teksten heeft zij Kleppers eenvoud van taal willen behouden en leunt zij zoveel mogelijk aan tegen het Duitse origineel.

Melodieën

Omdat liederen het vragen om gezongen te worden, zijn er bij alle teksten melodieverwijzingen opgenomen uit diverse zangbundels. Waar geen melodie voorhanden was, heeft musicus en theoloog Frederikus G. aan het Rot een eigen compositie gemaakt.  Maar liefst zestien gezangen van Jochen Klepper zijn daarmee voorzien van een nieuwe melodie. Deze zijn achterin de bundel opgenomen.

Zuiverheid

Dichter Ria Borkent was adviserend betrokken bij ‘Het licht breekt door de wolken’ en zij schreef het voorwoord bij de bundel. Een fragment hieruit:

,,Opmerkelijk in het werk van Jochen Klepper is een toon van zuiverheid die in de teksten doorklinkt, botsend op menselijke onbuigzaamheid, het werk is tegelijk pastoraal van klank en met pijn gemengd.”

Het ISBN-nummer van ‘Het licht breekt door de wolken’ is 9789063537180, de prijs € 12,95.
De kleine prijs maakt de bundel zeer geschikt als (belijdenis)geschenk.

Liedfragment

Een voorbeeld van een lied uit deze bundel is het lied  ‘Zie maar niet neer op wie je bent’. Jochen Klepper schreef het orgineel, ‘Sieh nicht an, was du selber bist’, naar aanleiding van een preek van Maarten Luther. Voor een indruk van de tekst vermelden we hier de eerste twee coupletten. Het is te zingen op de melodie van ‘O grote God die liefde zijt’.

 1. Kijk maar niet neer op wie je bent
  in zwakheid en in zonde.
  Kijk naar Hem, die zich tot ons wendt:
  de Redder, ons gezonden.
  Een hart van inkeer vraagt Hij jou,
  op arendsvleugels draagt Hij jou.
  Zijn komst vernieuwt jouw leven;
  een thuis wil Hij je geven.

 2. Kijk maar niet naar je lage staat,
  zo arm aan godsvertrouwen.
  Kijk op en zie jouw Toeverlaat;
  op Christus kun je bouwen!
  Zie hoe Hij jou bescherming biedt,
  De Heer neemt zijn ontferming niet
  van wie Hem daarom vragen,
  jouw zonden wil Hij dragen.